Tillbaka till startsida

Tingshuset - St Olofsgatan / Storgatan

Invid Österplan i gamla norra Tingshuset kommer en konvertering av lokaler till bostäder genomföras. Ambitionen finns även att uppföra en ny huskropp i tegel och generös takterrass på fastighetens innergård för att skapa ca 35 mindre lägenheter med modern design, hög takhöjd och stora fönster. I entréplan finnas kommersiella ytor som bjuder in allmänheten.
Arkitekt – Hagman Arkitekter

2016-04/ritning-tingshuset.jpg
2016-04/ritning-tingshuset.jpg