Tillbaka till startsida

Bolandsgatan/Danmarksgatan

Industri, handels- och kontorsfastigheterna Uppsala Boländerna 36:1 och Uppsala Boländerna 12:3. Adressen är Bolandsgatan 9-11 och Danmarksgatan 18. Uthyrningsbar area är ca 6 000 kvm och markarealen uppgår till 9 000 kvm.