Fastighetsförvaltning, nybyggnad & ombyggnad sedan 1930

Välkommen till Stockholmshus Projektutveckling AB

Affärsidé

Vi hittar fastigheters potential! Vi ser möjligheterna där en byggnad efter planändring/ombyggnad kan bli något helt annat än som var avsikten vid tillblivelsen.
Läs mer

Historik

Stockholmshus AB startades redan 1930 och har varit i samma släkts ägo sedan dess. Vi har förvaltat fastigheter åt alla sorters kunder – såväl börsnoterade som onoterade.
Läs mer

Våra kunder

Bland våra kunder kan nämnas Skanska, Oscar Properties, Magnolia och Stendörren med flera.
Läs mer

Historik

Bolaget Stockholmshus AB – med dotterbolaget till Stockholmshus Projektutveckling AB – startades 1930. Fram till 1975 förvaltade företaget enbart externa fastigheter. Kunder var på den tiden dels privatperson dels företag som SPP och Trygg-Hansa.

1974 förvärvades bolaget av Bo Fernström – som ändrade inriktningen till att även förvärva och utveckla egna fastigheter.
Under slutet av 1970-talet så inleddes ett samarbete med Skanska – som resulterade i ett flertal fastighetsprojekt.

Fastighetskrisen 1992 medförde att man var tvungna att banta rörelsen radikalt – men resultatet blev att man överlevde krisen och därefter inleddes ett intensivt samarbete med framför allt Skanska – men även med ett flertal andra aktörer. 1990 –talet och 2000- talet har inneburit att inriktningen numera är att hjälpa andra aktörer med fastighetsaffärer.

Oftast tar då bolaget en del i det förvärvande bolaget – samt hjälper till med ansökningar om detaljplaneändringar och bygglov.
Under senare år har bolaget bl a varit behjälpliga till följande bolag

 • Skanska Bostäder - börsnoterat
 • Oscar Properties - börsnoterat
 • Magnolia Bostad – börsnoterat
 • Stendörren - börsnoterat
 • Altira - privatägt
 • FL Properties - privatägt
 • Vincero - privatägt
 • Fastighetsförädlarna i Mälardalen


Bolaget har i en del fall skapat mycket stora affärer för sina kunder/samarbetspartners. Den f n största affären är förvärvet och utvecklingen av en detaljplan för bostäder på tomten Kungsängen 25:4 – dvs ´´Senapsfabriken´´ på Kungsgatan i Uppsala.

Arbetet resulterade i en plan för bostäder i centrala Uppsala om ca 130.000 kvm BTA ! Bolaget är idag delägare i ett flertal projekt – som alla kommer att omvandlas till bostäder i Uppsala och Stockholm. Bolaget har deltagit i utvecklingsprojekt som resulterat i mer än 250.000 kvm bostäder i Sverige samt utomlands, varvid Skanska varit den absolut största partnern. Bolaget har också deltagit i utvecklingen av 14 stycken hotell i Sverige och i Europa.

Affärsidé

Bolaget har alltid haft som ide att hitta fastigheter/tomträtter som kan – efter en planändring/ombyggnad – bli något helt annat än som var avsikten vid tillblivelsen.

Förmodligen var bolaget ett av de första som startade sk fastighetsutveckling – dvs tillsammans med Skanska redan på tidigt 1980-tal.
Bolaget har genom åren haft ett flertal anställda som bidragit till bolagets utveckling – och som sedermera gått vidare med eget bolag – här kan nämnas inte minst Oscar Engelberth (Oscar Properties) och Fredrik Brodin (Stendörren Fastigheter).

Bolaget bedriver idag ett flertal projekt ihop med investerare och samarbetspartners inom samma bransch. Verksamheten är numera fokuserad till Stor-Stockholm och Uppsala – efter många år då hela Europa var ett arbetsfält – byggnation bedrevs då bl a i Frankrike – England – Baltikum – Finland och Tjeckoslovakien, oftast ihop med Skanska.

Nuvarande Inriktning

Bolaget koncentrerar sig bl a på att finna de affärer som inte är uppenbara för andra aktörer.
Bolaget agerar också som konsult i ett flertal fastighetsrelaterade frågor.
Bolaget har agerat drivande i ett flertal genomförande av sk 3D – delning av fastigheter , varvid nya – icke tidigare uppenbara - byggrätter kunnat erhållas.
Bolaget arbetar oftast tillsammans med andra partners och då i sk one-off projekt – för att uppnå så stor transparans som möjligt.

Våra fastigheter

Karamellfabriken - Svartbäcksgatan 26-30

Gatuhusen har utsikt över Linnéträdgården och gårdshusen mot Fyrisån. Fastigheterna innehåller en mix av bostäder och kommersiella lokaler på totalt ca 2050 kvm. Trots de sista decenniernas omfattande rivningsvåg i Uppsalas innerstad återstår dessa vackra unika kulturkvarter. Pågående planarbe…
Läs mer

Säbygatan

Främre Boländerna i Uppsala står inför en intressant transformering från dagens industrikvarter till en blandad användning av nya kommersiella ytor, kultur, handel och bostäder. Med sitt centrala läge med knappt en kilometer till nya resecenter kommer vi på Säbygatan 13 i främre Boländerna i samarb…
Läs mer

Tingshuset - St Olofsgatan / Storgatan

Invid Österplan i gamla norra Tingshuset kommer en konvertering av lokaler till bostäder genomföras. Ambitionen finns även att uppföra en ny huskropp i tegel och generös takterrass på fastighetens innergård för att skapa ca 35 mindre lägenheter med modern design, hög takhöjd och stora fönster. I e…
Läs mer

Täby kyrkby centrum

Ymer 3 ligger mitt i Täby Kyrkby centrum, ett stenkast från Roslagsbanan. Med sitt centrala läge och utomordentliga kommunikationsmöjligheter ser vi fram emot att utveckla området. Planarbetet är inlett där vi planerar för exploatering av området med ytterligare kommersiella ytor samt bostäder i …
Läs mer

Bolandsgatan/Danmarksgatan

Industri, handels- och kontorsfastigheterna Uppsala Boländerna 36:1 och Uppsala Boländerna 12:3. Adressen är Bolandsgatan 9-11 och Danmarksgatan 18. Uthyrningsbar area är ca 6 000 kvm och markarealen uppgår till 9 000 kvm.
Läs mer

Genomförande

Det vanligaste tillvägagångssättet ser ut som följer:

 • Vi börjar med att leta upp ett projekt eller så kommer någon annan med ett projekt som denne funnit
 • Vi genomför en due diligence process – där allnödvändig information tas fram
 • Vi kontrollerar med berörda myndigheter vad det finns för möjligheter att genomföra tänkt projektide
 • Vi skapar ett investerardokument – varav skall framgå alla uppgifter av betydelse
 • Vi undersöker vilket byggbolag som är bäst för att genomföra eventuell byggnation
 • Ibland säljs projekt när detaljplan fastställts eller vunnit laga kraft – allt beroende på deltagarnas önskemål och tidplan
 • Vi genomför hela projektet inklusive byggnation och säljer den färdiga produkten på marknaden
 • Vi likviderar projektbolaget och genomför vinstdelning mellan delägarna